Håndverkertjenesteloven § 45 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 45 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 45 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 45 fastslår at dersom vederlaget eller annet utestående beløp ikke blir betalt i tide, kan tjenesteyteren kreve rente og rentetaperstatning etter forsinkelsesrenteloven.


Dersom partene har avtalt forfallsdag for kravet, vil renten løpe fra denne forfallsdagen, se forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd andre punktum. I tilfeller hvor tjenesteyteren krever betaling etter § 37, vil renten løpe fra en måned etter at tjenesteyteren sender forbrukeren et skriftlig påkrav om betaling. Påkravet må være skriftlig for at renten skal begynne å løpe. Tjenesteyteren kan ikke kreve gebyrer eller andre gjennomsnittsberegnede tapsposter i tillegg til forsinkelsesrenten, se renteloven § 4 bokstav c. I slike tilfeller må han følge reglene i inkassoloven.


§ 45. Rente og rentetaperstatning.

Betales ikke prisen eller annet utestående beløp i tide, kan tjenesteyteren ved forsinket betaling kreve rente og rentetaperstatning etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Rull til toppen