Håndverkertjenesteloven § 37 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 37 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 37 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 37 inneholder regler om tiden for betaling.


Første ledd

Første ledd kommer til anvendelse dersom betalingstiden ikke følger av avtalen. Forbrukeren skal da betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. Betalingskravet må altså fremsettes etter at tjenesten er utført. Betalingen må skje umiddelbart etter mottakelsen av påkravet, eventuelt mottakelsen av spesifisert regning.

Endringer i avhendingsloven

Dersom betalingstiden følger av avtalen, må forbrukeren betale uoppfordret. Betalingsplikten kan utsettes eller bortfalle dersom det foreligger kontraktsbrudd fra tjenesteyterens side.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at dersom forbrukeren har krevd spesifisert regning etter § 36, plikter han ikke å betale før regningen er mottatt. Dette gjelder også når det er avtalt betalingstid.

Forbrukeren må ha krevd den spesifiserte regningen i tilstrekkelig tid før forfall. Hva som er «tilstrekkelig tid» må vurderes etter tjenestens art. Dersom kravet om spesifisert regning blir fremsatt for sent, må forbrukeren betale til forfall. Han har likevel rett til å kreve spesifisert regning. Dersom den oppgitte prisen fremstår som urimelig eller ikke stemmer med den avtalte prisen, vil forbrukeren ikke være bundet, jf. § 36 tredje ledd.


§ 37. Betalingstid.

(1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført.

(2) En forbruker som i tilstrekkelig tid før forfall har krevd spesifisert rekning etter § 36, plikter ikke å betale før rekningen er mottatt.

Rull til toppen