Håndverkertjenesteloven § 36 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 36 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 36 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 36 inneholder regler om spesifisert regning, forbud mot særskilte faktureringsgebyrer m.m., og om den bindende virkningen av mottatt regning. Her kan du lese om hvilke krav du kan stille til regningen for arbeidet, og hvilke gebyr som kan og ikke kan kreves.


Første ledd

Første ledd gjelder spesifisert regning. Tjenesteyteren plikter å skrive spesifisert regning dersom forbrukeren krever dette. Regningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet. Den må opplyse om hvor mye materiale som er brukt, hvor mange arbeidstimer som er lagt ned og hva som er utført.

Endringer i avhendingsloven

Dersom tjenesten ikke er utført til en fast pris, skal det også fremgå av regningen hvordan prisen er beregnet. Pristillegg etter § 33 må angis særskilt.

Andre ledd

Etter andre ledd kan tjenesteyteren ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving og sending av regning eller liknende i tillegg til prisen for tjenesten. Bestemmelsen er noe utvidet sammenliknet med kjøpsloven § 45 og forbrukerkjøpsloven § 37 tredje ledd, ved at den gir et faktisk forbud mot slike gebyrer.

Tredje ledd

Det følger av tredje ledd at forbrukeren vil være bundet av prisen i regningen, med mindre han innen rimelig tid sier ifra om at han ikke godtar prisen. Det er en forutsetning at regningen oppfyller kravene som følger av § 36 første ledd. Forbrukeren vil ikke være bundet dersom prisen er urimelig eller fraviker fra den tidligere avtalte pris.


§ 36. Rekning og gebyrer.

(1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren skriver rekning. Rekningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt. I den utstrekning tjenesten ikke er utført til fast pris, skal det også gå fram hvordan prisen er reknet ut. Pristillegg etter § 33 skal særskilt angis.

(2) Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving og sending av rekning e.l. i tillegg til prisen for tjenesten.

(3) En forbruker som har fått rekning, er bundet av den prisen som er oppført, om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt. Dette gjelder likevel ikke når en lavere pris følger av avtale eller den oppførte prisen er urimelig.

Rull til toppen