Håndverkertjenesteloven paragraf 33 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 33 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 33 regulerer tjenesteyterens krav på pristillegg for tilleggsarbeid og ekstra materialer og arbeid. 


Tjenesteyteren kan kreve pristillegg etter § 33 for a) tilleggarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med § 9, og (b) ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Pristillegget fastsettes etter § 32.

Henvisningen til prisberegningsreglene i § 32 utelukker ikke at beregningen av pristillegget kan følge av avtalen. Dersom ingenting er avtalt, må forbrukeren betale det som er vanlig pris, selv om denne avviker fra prisberegningen for det avtalte arbeidet.

Tjenesteyteren kan kreve pristillegg for tilleggsarbeid. Han må godtgjøre at tilleggsarbeidet ikke omfattes av oppdraget, og at det er utført i samsvar med § 9. Det er ikke rom for berikelseskrav for uhjemlede tilleggsarbeider.

Videre kan tjenesteyteren også kreve pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Et slikt forhold kan for eksempel være uriktige opplysninger fra forbrukeren, som resulterer i et for lavt pristilbud. At tjenesten i seg selv blir mer kostbar å utføre er ikke tilstrekkelig for å øke prisen.


§ 33. Pristillegg.

Tjenesteyteren kan kreve pristillegg reknet ut etter § 32 for

(a) tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med § 9,

(b) ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen