Håndverkertjenesteloven § 35 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 35 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 35 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 35 gjelder betalingsrisikoen når arbeid eller materialer blir rammet av uhell.


Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadet ved en hendelse som ikke skyldes forhold på hans side, og som inntrer før tiden for mangelbedømmelse etter § 20 første og andre ledd.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen gjelder bare betalingsrisikoen for selve tjenesten. Dette omfatter arbeidet og materialene. Risikoen for tingen eller den faste eiendommen som tjenesten er knyttet til, vil fremdeles ligge hos forbrukeren. Dette gjelder med mindre noe annet er særskilt avtalt. Tjenesteyteren kan imidlertid bli erstatningsansvarlig for skade på tingen eller eiendommen etter §§ 28 eller 29.


§ 35. Betaling ved uhell.

Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadd ved en hending som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, og som inntrer før tiden for mangelbedømmelse etter § 20 (1) og (2).

Rull til toppen