Håndverkertjenesteloven § 20 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 20 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 20 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 20 – tiden for mangelbedømmelsen

Håndverkertjenesteloven § 20 regulerer tiden for mangelbedømmelsen. Reglene om hva som er å anse som en mangel, reguleres av håndverkertjenesteloven §§ 17-19.


§ 20. Tiden for mangelbedømmelsen.

Endringer i avhendingsloven

(1) Om tjenesten har mangel bedømmes ut fra forholdene på den tiden da oppdraget må anses avsluttet. Ved tjenester som gjelder ting som er overgitt til eller ellers er hos tjenesteyteren, anses oppdraget avsluttet først når tingen er overtatt av forbrukeren.

(2) Dersom tjenesten er utført, men oppdraget ikke kan avsluttes i rett tid på grunn av forhold på forbrukerens side, legges den tiden til grunn da oppdraget skulle ha vært avsluttet. Dette gjelder likevel ikke følger av en tilfeldig hending som inntrer mens den ting tjenesten gjelder er hos tjenesteyteren og hendingen ikke skyldes egenskaper ved tingen selv.

(3) Også feil som oppstår seinere anses som mangel dersom

(a) feilen skyldes kontraktbrudd fra tjenesteyterens side, eller

(b) tjenesteyteren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg å rette feilen eller har annet ansvar for resultatet av tjenesten i en viss tid, og feilen oppstår i denne tiden.

Hovedregelen for bedømmelsestidspunktet

Hovedregelen for bedømmelsestidspunktet for om det foreligger mangel ved håndverkertjenesten, fremgår av bestemmelsens første ledd. Her fastslås det at vurderingen må gjøres på bakgrunn av forholdene på den tiden da oppdraget må anses som avsluttet. Hvis tjenesten gjelder ting som er hos tjenesteyteren, blir tjenesten først ansett som avsluttet når tingen er overlevert til forbrukeren. En nærmere presisering av når en tjeneste skal anses for å være avsluttet, finnes i lovkommentaren til håndverkertjenesteloven § 10.

Hva skjer dersom avslutningen ikke kan skje på grunn av forbrukeren?

Hvis et i utgangspunktet ferdig utført oppdrag ikke kan avsluttes til riktig tid grunnet forhold på forbrukerens side, blir tidspunktet for bedømmelsen da oppdraget skulle vært avsluttet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis grunnen til at avslutningen ikke kan skje skyldes noe som må anses som en tilfeldig hendelse. En tilfeldig hendelse kan for eksempel være en bilulykke eller annen innstilling av transport. Denne unntaksregelen er først og fremst aktuell når det er tjenesteyteren som har tingen, og forbrukeren må hente den.

Feil som oppstår etter avslutningen

Bestemmelsens tredje ledd åpner opp for at også feil som skjer etter avslutningen av arbeidet, i enkelte tilfeller kan anses som mangler. Bestemmelsen deler tilfellene i to kategorier. Etter bokstav (a) kan også feil som oppstår senere anses som mangler, forutsatt at feilen skyldes kontraktbrudd fra tjenesteyterens side. Etter bokstav (b) kan det også være en mangel dersom det foreligger en funksjonsgaranti eller tjenesteyteren har påtatt seg ansvar for retting av feil i et visst tidsrom, og feilen oppstår i dette tidsrommet.

Når det gjelder skjulte feil som først viser seg senere, dekkes dette av paragrafens øvrige ledd. Det er i slike tilfeller snakk om en ny feil. Hva som er rettsvirkningene av at en mangel foreligger, reguleres av håndverkertjenesteloven § 21.

Rull til toppen