Forsinkelsesrente - Eiendomsrett.no®
Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente blir også gjerne kalt morarente. Dette er en strafferente en skyldner må betale når et pengekrav ikke blir betalt innen den fastsatte frist. Størrelsen på denne renten fastsettes av Finansdepartementet og justeres to ganger årlig. Forsinkelsesrenten reguleres for øvrig av forsinkelsesrenteloven.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen