Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente blir også gjerne kalt morarente. Dette er en strafferente en skyldner må betale når et pengekrav ikke blir betalt innen den fastsatte frist. Størrelsen på denne renten fastsettes av Finansdepartementet og justeres to ganger årlig. Forsinkelsesrenten reguleres for øvrig av forsinkelsesrenteloven.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen