Forsinkelsesrenteloven - Eiendomsrett.no®
Forsinkelsesrenteloven

Forsinkelsesrenteloven

Forsinkelsesrenteloven regulerer forsinkelsesrente-tilfellene. Den gjelder i utgangspunktet kun på formuerettens område, jf. lovens § 1. Loven inneholder bestemmelser om vilkår for forsinkelsesrente, rentens størrelse, samt forholdet til og anvendelsen av avtalelovens § 36. Avtaleloven § 36 kan medføre at en avtale blir ugyldig eller at den eller deler av vilkårene lempes.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen