Ekspropriasjonserstatningslova - Eiendomsrett.no®
Ekspropriasjonserstatningslova

Ekspropriasjonserstatningslova

Ekspropriasjonsrestatningslova regulerer erstatningsutmålingen i forbindelse med ekspropriasjon av fast eiendom. Loven oppstiller tre ulike beregningsmåter for erstatning: erstatning på grunnlag av salgsverdien (§ 5), bruksverdien (§ 6) eller gjenskaffelsesverdien (§7). Lovens § 4 bestemmer hvilket beregningsgrunnlag som skal legges til grunn.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen