Eiendomsadvokater i Bodø - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokater i Bodø

Eiendomsadvokater i Bodø

Bodø er en vakker by som ligger langs Nordlandskysten. Byen har om lag 42 000 innbyggere per 01/2020. Byen har en rik tradisjon, særlig når det er tale om fiskerinæringen. Bodø er den største byen i Nordland, og anses som fylkets administrasjonssenter. I store byer bor det mange mennesker, og der oppstår mange uenigheter. Dette gjelder også for eiendomsrettslige temaer. Vi har laget en oversikt over hvilke eiendomssaker som forekommer i Bodø, i tillegg til at vi opplyser om de relevante domstolene og peker på noen lokale eiendomsadvokater som kan hjelpe ved eventuelle tvister.

Advokathjelp i boligtvister i Bodø

Ofte kan ervervelse av eiendom føre til juridiske uenigheter. Det finnes en hel masse forhold som kan føre til en sak mellom kjøper og selger/forsikringsselskap. Et eksempel er vannskader. Dersom man kjøper en bolig uten å få opplysning om at den har åpenbare vannskader, kan dette være noe å ta videre til retten. Rettshjelpsdekning kan inntre dersom du har relevant forsikring.

Endringer i avhendingsloven

Konflikt med håndverker

Dersom vilkårene foreligger kan rettshjelpsdekning inntre i håndverkertvister. En typisk håndverkertvist dreier seg om en mangelfull ytelse fra en eller begge partene i forholdet. Fra forbrukerens side handler dette som regel om betaling eller tilretteleggelse av arbeidsforhold. Fra håndverkerens hold dreier dette seg ofte om forsinkelser.

Husleierett i Bodø

Ønsker utleier å bruke hele depositumet ditt på å kjøpe nye møbler til leiligheten når du skal flytte ut? Dette er et eksempel på en husleietvist om med stadighet oppstår. Noen ganger går disse uenighetene faktisk helt til domstolene. Dersom du har havnet opp i en vanskelighet, kan det lønne seg å være raskt ute med å kontakte en ekspert på feltet, slik at du kan få dine rettigheter avklart.

Advokat for naborett i Bodø

Vi har forsøkt å gi en oversikt over naboretten med vårt utvalg av juridiske artikler og lovkommentarer. Dersom dette er noe du kunne tenke deg å lese mer om kan du gjøre det her. Dersom det er en nabo som frustrerer deg i stor grad, kan det ofte lønne seg å sjekke sine egne rettigheter.

Ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Bodø

Hvis staten prøver å ekspropriere eiendommen din, så finnes et visst grunnlag for handlingen, men eksproprianten plikter i alle tilfeller å gi deg et rettferdig vederlag, i tillegg til å dekke alle juridiske utgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Bodø kommune

For eksempel dersom du har lyst til å bygge en garasje, er du nødt til å skaffe en tillatelse fra de kommunale plan-og bygningsmyndighetene i Bodø. Oppdatert og korrekt kontaktinformasjon kan du finne på kommunes hjemmesider.

Domstoler i Bodø

Når det gjelder saker om boligkjøp, husleie, håndverkertjenester og naborett er det Salten tingrett som er verneting. Domstolen har sitt kontor i Bodø. Dersom saker gjelder ekspropriasjon, veirett eller servitutter, er det Salten jordskifterett som er vernetinget. Denne domstolen har også adresse i Bodø.

Eiendomsadvokater i Bodø

Det finnes flere eiendomsadvokater som kan utøve sitt virke i Bodø. Blant dem er Kjell Inge Mathisen AS og Angell Advokatfirma.

Rull til toppen