Ytelse mot ytelse - Eiendomsrett.no®
Ytelse mot ytelse

Ytelse mot ytelse

Ytelse mot ytelse er et formuesrettslig prinsipp, som ofte omtales som samtidighets- eller gjensidighetsprinsippet. Prinsippet oppstiller en norm for at kontraktspartenes ytelser i henhold til en gjensidig forpliktelse, skal ytes samtidig. Prinsippet gir seg eksempelvis utslag i kjøpslovgivningens leveringsregler, og tilbakeholdelsesretten. Kravet til gjensidighet tilsier også at partene skal ha samsvarende ytelser fra hverandre. I dette ligger det at partene er forpliktet til å svare en ytelse som er i tråd med den ytelsen de selv skal motta. 


 

Rull til toppen