Kommunnen ga bort veien til Oluf - helt uten skam - Eiendomsrett.no®
Vei kommune gi bort

Kommunnen ga bort veien til Oluf – helt uten skam

Veien som går over gården til Oluf Svendsen ble gitt til selskapet Lilleeidet Eiendom AS i juli. men i overtagelsen glemte kommunen noe viktig. Nemlig å gi Svendsen beskjed om at veien ble gitt bort.
Han fikk en advokat på saken som krever at overdragelsen omgjøres

Svendsen er eneste fastboende på Lilleeid og ønsket at kommunen fortsatt skulle eie veien, eventul

Primært ønsket Svendsen at kommunen fortsatt eide den 700–800 meter lange veien Lilleeid, men signaliserte i 2018 at han var interessert i å overta, og etablere et veilag som skulle stå for vedlikeholdet. Svendsen er eneste fastboende på Lilleeidet.

Endringer i avhendingsloven

Veien ble i 1956 bygd som adkomst til fergeleiet for båtruta til Napp. Gården som Svendsen eier avga grunn, og veien ligger på gårdens eiendom. Etter at Nappstraumtunnelen ble åpnet i 1990, er familien Svendsen, båteiere tilknyttet Lilleeidet Marina, og eierne av fritidsboligene i marinaområdet, brukerne av veien.

Stor betydning

Han er oppgitt over kommunens framgangsmåte for å bli kvitt ansvaret for veien. I august i år fikk han beskjed fra styreleder i Lilleeidet Eiendom AS, Bjørn Arne Bendiksen, om at veien var overdratt fra kommunen til selskapet i juli. Avgjørelsen ble fattet av administrasjonen, med begrunnelsen at rådmannen kan avgjøre overdragelser inntil 1,5 millioner kroner. Lilleeid ble gitt gratis.

Bjørn Arne Bendiksens sønn Bjørn-Wiggo Bendiksen eier aksjemajoriteten i Lilleeidet Eiendom AS, mens faren eier ca. 20 prosent.

– Jeg er mildt sagt forundret over måten dette har skjedd på. Veien deler eiendommen min, og har dermed stor betydning for driften. For to år siden ga jeg kommunen beskjed om at jeg var interessert i å overta veien, om løsningen ble at kommunen vil gi den bort. Siden har jeg ikke hørt noe. At kommunen kommuniserer med meg via selskapet som har fått veien er uhørt, sier Svendsen som for tiden oppholder seg på Østlandet.

Avtale var klar

I desember 2018 møtte han kommunen om framtidig veiløsning. Like etter utformet kommunen en avtale om at veien overdras til Svendsens gård for «kroner null». Avtalen ble ikke underskrevet, men kommunen gjorde plass til signatur fra Svendsen og ordfører Remi Solberg.

– Kommunen sier den sendte avtalen til meg, men fikk ikke svar. Trolig er den sendt til min e-postadresse på videregående skole etter at jeg ble pensjonert. Jeg har i hvert fall ikke sett, eller kjente til, avtalen før jeg møtte i kommunen i slutten av september i år, og ble meget overrasket over at det forelå et avtaleutkast.

I oppsummeringen av saken fra rådgiver eiendom/grunnerverv Asbjørn Horn i Vestvågøy kommune ble manglende svar fra Svendsen tolket som at han ikke var interessert i å overta veien.

– Det er merkelig at kommunen ikke etterlyste svar fra meg. All kommunikasjon fra kommunen til meg har gått via Lilleeidet Eiendom AS. Det er en merkelig framgangsmåte når det dreier seg om en vei som har betydning for gården, og driften. Ny eier kan komme med tiltak som vil berøre gårdsdriften.

Må omgjøres

Svendsen har engasjert advokatfirma Smith, Jentoft, Simonsen i Bodø, som i brev til kommunen stiller spørsmål ved overdragelsen.

«Det framstår som naturlig at kommunen i det minste kontaktet Svendsen før overdragelsen ble gjennomført. Videre framkommer det at kommunen inngikk muntlig avtale med Bendiksen om at han skulle informere Svendsen om overdragelsen, etter at denne hadde funnet sted, noe som framstår som en påfallende saksbehandling», skriver advokat Eirik Simonsen.

På vegne av Svendsen krever han at Vestvågøy kommune tar initiativ overfor Lilleeidet Eiendom for å få overdragelsen omgjort.

«Etter dette vil det være naturlig med en dialog mellom partene hvor man kan finne gode løsninger for framtidig eierskap og forvaltning av veien. Dersom det siste ikke er aktuelt må kommunen bidra til at veien blir overdratt til Svendsen, hvorpå han kan etablere veilag og organisere drift og vedlikehold».

Tinglyst

Ifølge Asbjørn Horn rådførte kommunen seg med advokatfirma Harris om framgangsmåte var innenfor loven, og fikk bekreftelse på at veien kunne overdras til Lilleeidet Eiendom AS. I brev til Oluf Svendsen skriver Horn at målet fra kommunen var et samarbeid om veien.

– Kommunens oppfatning er at dette ikke var ønskelig fra din side, skriver Horn og mener kommunen har sørget for at hans interesser er ivaretatt i avtalen med Lilleeidet Eiendom AS.

-Avtalen har tydelige punkter som gir tinglyste rettigheter til deg, både i forhold til dagens bruk og framtidig bruk/utvikling. Du har de samme rettigheter som du har hatt, og i tillegg er de nå tinglyst, noe som gir økt sikkerhet, skriver han.

Les også: Alt om råte- og fuktskader

– Bedre dialog

Til Lofotposten sier Horn:

– Det kan hende dialogen bure vært bedre. Vi kunne tatt den ekstra telefonsamtalen som ofte avklarer mye.

– Svendsen er kritisk til hele prosessen, ble den handtert på en god nok måte?

– Jeg føler at vi etter beste evne har forsøkt å likebehandle to interessenter. Jeg føler vi har landet på den beste løsningen, som også ivaretar Svendsens rettigheter og interesser og eventuelle framtidsplaner. Jeg ser ikke for meg hva vi skulle gjort annerledes.

– Svendsens advokat ber om at overdragelsen blir omgjort, kan det bli aktuelt?

– Vi skal diskutere og besvare henvendelsen. Det er for tidlig å si hva svaret blir.

Rull til toppen