Vanhjemmel - Eiendomsrett.no®
Vanhjemmel

Vanhjemmel

Vanhjemmel, ofte omtalt som rettsmangel, betyr fravær av hjemmel. Mangelen på hjemmel innebærer at man ikke innehar en rett til å råde over formuesgodet, men gjør det likevel. Rettsmangelen kan være både total og partiell. I praksis skjer dette ved at noen rent faktisk erverver seg et løsøre eller en eiendom, uten at den juridiske råderetten overføres. Et eksempel av et erverv av en eiendom med sikte på å bygge ut tomten. Dersom det i ettertid viser seg at det foreligger en reguleringsplan som bestemmer at tomten skal være friluftsområde, foreligger det en partiell rettsmangel. Total rettsmangel foreligger dersom det etter ervervet viser seg at avhenderen aldri hadde eiendomsretten. Man vil da stå igjen uten retten til tomten i det hele tatt. Det finnes unntak for de tilfeller hvor for eksempel kjøper var i god tro om at avhender hadde eiendomsretten.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen