Eiendomsadvokat i Vadsø - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Vadsø

Vadsø er en kommune og by som ligger i Troms og Finnmark fylke. Det er totalt litt i underkant av 6 000 innbyggere per januar 2020. Som i alle andre kommuner oppstår det noen ganger konflikter knyttet til eiendomsrett i Vadsø. Vi skriver her litt om de ulike sakene.


Advokat i forbindelse med boligkjøp i Vadsø

Har du kjøpt eller solgt en bolig? Dessverre kan det noen ganger oppstå uenigheter knyttet til hvem som skal bære ansvaret for feil og mangler. En vanlig mangel som oppstår er for eksempel fukt eller råteskader.Dersom du føler deg usikker rundt dette, kan det lønne seg å kontakte en advokat for en uforpliktende vurdering.

Advokat tilknyttet naborett i Vadsø

Naborettens hovedsakelige rettsgrunnlag er naboloven (grannelova). Vi får mange henvendelser om naborett, og den største gjengangeren er støy og bråk fra naboen. Det er også særlig i de tettbygde strøkene vi opplever at henvendelsene kommer fra. Mer presist gjelder henvendelsene særlig festing etter klokken 23.00.

Advokat knyttet til håndverkertjenester i Vadsø

Dersom en av partene bryter med det som er avtalt, kan det åpne for å fremme krav i tråd med håndverkertjenestelovens regler. Loven preges av hensyn og vern ovenfor forbrukeren. Grunnlaget for dette er håndverkerens kunnskap og erfaring knyttet til å gjøre tilsvarende oppdrag og avtale rundt dem. Slik sett ønsker lovgiver å hindre at uvitende forbrukere utnyttes.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for husleierett

Husleieavtaler fører til mange konflikter. Vanlige temaer vi ofte får henvendelser om er partenes plikter i leietiden, konflikter rundt betaling av husleie, erstatningskrav ved tilbakelevering av husrom, og utkastelse fra bolig. Dersom du har flere spørsmål, kan du forsøke å finne svaret i en av våre artikler. Eventuelt ta kontakt for en rask og gratis avklaring.

Advokathjelp tilknyttet andre eiendomssaker

Det er også en rekke andre eiendomsrettslige saker som kan oppstå her til lands. Et annet eksempel, er ekspropriasjon av eiendom. Disse sakene handler ofte om at det offentlige tar eiendom som skal brukes til ting som for eksempel flyplasser, jernbane, sykkelvei, skoler eller offentlige tiltak på annet vis.

Plan og bygningsmyndighetene i Vadsø kommune

Hvis de lokale plan og bygningsmyndighetene ikke svarer på søknaden din innen tidsfristen, regnes søknaden som godkjent. Organets funksjon er først og fremst å sørge for at bygninger som oppføres er i overenstemmelse med gjeldende rett når det kommer til bygglovgivningen.

Domstoler i Vadsø

Dersom en eiendomssak fra Vadsø går så langt at en domstol må avgjøre den, vil behandlingen skje hos en av domstolene listet under.

Rull til toppen