Utmark - Eiendomsrett.no®
Utmark

Utmark

Utmark defineres typisk som alt areal som ikke defineres som innmark. Dette vil særlig omfatte innsjøer og vann, skog og fjell, samt strender. Begrepets rettslige betydning er at allmennheten i utmark har utstrakte rettigheter, blant annet rett til ferdsel. Dette følger av friluftsloven 2 første ledd. 


Rull til toppen