Eiendomsadvokat i Ulsteinvik - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Ulsteinvik

Ulsteinvik er en by som regnes for å være administrasjonssenteret i Ulstein kommune. Byen er kjent for sine store skipsverft. I likhet med andre byer kan det oppstå eiendomssaker i Ulsteinvik. Under finner du en oversikt over saksforholdene som oftest oppstår, og litt videre kommentarer.


Advokat tilknyttet boligkjøp i Ulsteinvik

Vanlige mangler det krangles om i forbindelse med boligkjøp er blant annet arealsvikt, Fukt-eller råteskader, manglende betaling eller overlevering, feil ved det elektriske anlegget, eller tilbakehold av øvrige opplysninger. Dersom du har havnet i en konflikt som handler om noe av dette, eller eiendomsrett for øvrig, kan det lønne seg å få saken avklart av en advokat som har erfaring på området.

Endringer i avhendingsloven

Advokat knyttet til konflikter med håndverker i Ulsteinvik

Håndverkertjenesteloven kommer til anvendelse i de fleste håndverkersaker. Loven setter nemlig visse rammer for hva som kan avtales. Det er særlig urimelige avtalevilkår ovenfor forbrukeren som loven tar sikte på å hindre. Dersom du har opplevd en mangelfull tjeneste, er du nødt til å reklamere dersom du ønsker å fremme et krav.

Advokathjelp i forbindelse med husleie i Ulsteinvik

Husleie er en stor del av eiendomsretten, og det oppstår dessverre stadig tvister som går helt til domstolene. Disse tvistene kan handle om for eksempel utleiers plikter under leieforholdet, krangel om bruk av depositum i etterkant av tilbakelevering av husrom, eller uenigheter om betaling av husleie.

Saker som handler om naborett i Ulsteinvik 

Grannelova, som populært kalles naboloven, regulerer det rettslige forholdet mellom naboer. Det lovfestes her regler som sier at en eier av en eiendom er nødt til å godta visse innskrenkninger i råderetten over egen eiendom, som følge av naboers hensyn.

Advokathjelp når det gjelder andre eiendomssaker

Eiendomssaker for øvrig kan for ekspropriasjon. Grunnen til at disse sakene oppstår, er fordi det foreligger tungtveiende årsaker til at ekspropriering av eiendommen er i samfunnets beste interesse. Det som skiller dette fra en alminnelig salgsavtale, er at avtalen gjennomføres med tvang.

Plan- og bygningsmyndighetene i Ulstein kommune

Organets hovedfunksjon er å sørge for at det ikke oppføres bygninger som er i strid med bygglovgivningen. Søknadsinformasjon skal være gjort tilgjengelig av kommunen på internett. Dersom myndighetene ikke svarer innen fristen, anses søknaden som godkjent.

Domstoler i Ulstein kommune

Oppstår det eiendomssaker i Ulsteinvik som går helt  at en domstol må avgjøre den, vil behandlingen finne sted i en av følgende domstoler:

Rull til toppen