Uaktsomhet - Eiendomsrett.no®
Uaktsomhet

Uaktsomhet

Uaktsomhet betegnes gjerne også culpa, som er et latinsk ord for «skyld». Begrepet betegner de tilfeller hvor man har handlet i strid med eller annerledes fra det en alminnelig aktsom person ville gjort i samme situasjon. Uaktsomhet er en skyldform som ligger til grunn i flere rettsområder, som erstatningsrett, kontraktsrett, strafferett mv. Uaktsomhetsvurderingen vil normalt bero på hvorvidt en person kunne og burde ha handlet annerledes i den gitte situasjonen.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen