Tvist mellom kjøper og byggefirma da arbeidet fikk store ekstrakostnader - Eiendomsrett.no®

Tvist mellom kjøper og byggefirma da arbeidet fikk store ekstrakostnader

Da byggefirmaet brakte huseier inn for retten, ble de møtt med et motsøksmål på to mill. kroner

Med en pris på 6.355.810 kroner skulle byggefirmaet ferdigstille boligen. Prosjektet var avtalt å bli ferdig i løpet av et år med tillegg for ferier. Byggefirmaet kom dessverre ikke i mål før nesten to år var gått og krevde i tillegg 600 000 kroner mer enn avtalt beløp.

De ferske huseierne nektet å betale sluttfakturaen på 830 000 kroner, og ble saksøkt av byggefirmaet, skriver Østlandets Blad.  Paret gikk derfor til motsøksmål og krevde to millioner av firmaet. Denne summen var krav for dagmulkt og prisavslag for feil og mangler etter bustadoppføringslova.

Usikkerhet rundt overtagelsesdato

Byggefirmaet informerte paret om at de kunne overta boligen i slutten av juni i 2019. Dagen før innflyttingen fikk paret beskjed om overtagelsen ble utsatt, og at det skulle bli drøftet nytt innflyttingstidspunkt. Dette ble ikke gjennomført og paret flyttet inn i boligen likevel.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Noen dager etter innflytting fikk paret beskjed om å flytte ut, siden det enda ikke var brukstillatelse på boligen. De fulgte denne oppfordringen og byggefirmaet innkalte til overtagelsesforretning 11.september. Paret nektet derimot å undertegne overtakelsesprotokollen. De begrunnet dette med  uoverstemmeligheter rundt angående overtageledato, mangler og betalingsplikt for de siste fakturaene. Brukstillatelse var heller ikke klar på dette tidspunktet, og ble ikke utstedt før måneden etter. Paret flyttet inn i oktober og i tiden som fulgte utviklet tvisten mellom partene seg.

Boligeierne kom med motkrav

Det var store uenigheter rundt både sluttoppgjøret og mangler som ikke var utbedret. Paret nektet derfor å betale de siste fakturaene for byggingen. Byggefirmaet tok saken til Follo tingrett og fremla et krav på 829 850 kroner. Dette skulle dekke alle endrende kostnader på betongarbeid og tilbakeholdte fakturaer. Paret bestred denne kravet og kom med motkrav på 2 014 403 millioner kroner av byggefirmaet. Dette inkluderte dagmulkt for ti måneders forsinkelser og krav om prisavslag for feil og mangler.

En av disse manglene dreide seg om et krav om utskiftning av ytterpanel. I følge huseierne var kledningen både skjevt festet og feil type. Prislappen på denne mangelen var i overkant av 800 000 kroner. Retten mente at den gamle borden kunne rettes på, og  paret fikk medhold.  Estimert pris var derimot betydelig redusert ned til 30 000 kroner.

Hevdet de ikke forsto at det ble ekstra kostnader

Byggefirmaet viste frem et dokument med priskonsekvenser og tilleggskostnader på flere av de utførte endringene.  Paret motsa denne  informasjonen og hevdet at de ikke hadde forstått oversiktarket. De hevdet også at denne oversikten ikke var godkjent som varsel om dyrere pris.

Retten på sin side mente at paret måtte forstå at endringene ville medføre krav om justering av vederlag i form av tilleggsbetaling. Byggefirmaet fremla blant annet et krav på 45.500 kroner å endring av posisjonen til en utvending kledning. Paret hevdet at de ikke skjønte at dette ville koste ekstra. Dette vedtok ikke retten og mente at paret burde forstå at denne endringen ikke var gratis, og firmaet fikk medhold i kravet.

Retten ga til slutt byggefirmaet medhold angående kravet på 589 00 kroner utover avtalt pris. I tillegg måtte paret betale de utestående fakturaene på 829 850 kroner.

Rull til toppen