Eiendomsadvokat i Tvedestrand - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Tvedestrand

Tvedestrand er en by og kommune som ligger i Agder fylke. Kommunen har grenser til Risør Froland, Åmli, Vegårshei og Arendal. Kommunen har en befolkning på 6 053 per 2020. I likhet med alle andre kommuner, oppstår det noen ganger eiendomstvister i Tvedestrand. Vi har laget en oversikt over eiendomssaker som ofte oppstår, og litt hva de ofte handler om.

Advokat i forbindelse med naborett i Tvedestrand

 

Granneloven regulerer forholdet mellom naboer i all hovedsak. I dagligtalen refereres det ofte til loven som «naboloven». Vanlige konflikter er særlig knyttet til støy eller forhold i naboens hage. Grunnet at man bokstavelig talt bor ved siden av hverandre, kan det være veldig belastende å havne i krangel med naboen. Slik sett er det ofte lurt å være helt sikker på sine rettigheter for man beslutter å gå til sak.

Advokat knyttet til håndverkertjenester i Tvedestrand

 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Rettsområdet reguleres av håndverkertjenesteloven. Lovens virkeområde forklares nærmere i lovens første paragraf. Det kan åpnes for en rekke rettigheter ved mangelfull eller forsinket ytelse fra håndverkerens side. Dersom vilkårene er oppfylt kan det kreves for eksempel prisavslag, heving, eller erstatning.

Advokat for boligkjøp i Tvedestrand

 

For brukt bolig er det avhendingsloven som regulerer kjøpet. Vanlige tvister her er for eksempel at boligen er mindre enn avtalt, eller at boligen er preget av skadedyr. For nyoppføring av bolig er det bostedoppføringsloven som gjelder. Eksempler på tvister er forsinket ferdigstillelse eller uenigheter om betaling.

 

Advokat for husleierett i Tvedestrand

 

Avtaler om husleie medfører ofte uenigheter. For å unngå dette er det veldig viktig å gjøre en god jobb med kontrakten. Den bør være så presis og utfyllende som mulig. Vi har utabreidet det vi anser for å være en balanserende og dekkende standardkontrakt, du kan laste den ned ved å følge lenken nedenfor. Dersom du allerede har havnet i en konflikt med utleier eller leietaker, kan det være lurt å kontakte en spesialist for å få saken avklart.

Standardkonkrakt for utleie av eiendom

Plan og bygningsmyndighetene i Tvedestrand kommune

De lokale plan og bygningsmyndighetene må godkjenne prosjekter knyttet til å bygge garasjer eller andre tilbygg. Videre informasjon om søknader og kontaktinformasjon kan du finne på kommunens hjemmesider.

Advokat knyttet til øvrige eiendomssaker i Tvedestrand

Andre eiendomssaker kan være for eksempel ekspropriasjon, veirett eller servitutter. Ofte kan disse være litt komplekse og ha mange parter. Har du havnet i en tvist tilknyttet erstatning etter ekspropriasjon, kan det være lurt å kontakte en advokat for avklaring.

Domstoler i Tvedestrand

Saker Tvedestrand kommune går til domstolene listet under. For førstegangsbehandling går saken til enten jordskifteretten eller tingretten, avhengig av hva saken gjelder.

 

Rull til toppen