Byttet vinduer, fikk tvangsmulkt på 50.000 kroner - Eiendomsrett.no®
tvangsmulkt eiendomsrett

Byttet vinduer, fikk tvangsmulkt på 50.000 kroner

Lettere å få tilgivelse enn tillatelse? 

– De hadde trolig ikke fått innvilget søknaden, kommunen er veldig strenge på slike endringer i verneverdige bygg, sier senioringeniør i PBE. Men noen søknad har ikke PBE fått.

Endringer i avhendingsloven

De siste dagene har de erstattet de gamle vinduene i Torshovhagen barnehage med nye, fine vinduer. Problemet som har oppstått er at Bygget står på Byantikvarens Gule liste. Da er man i følge  Plan- og bygningsetaten (PBE) pliktig til å søke om nettopp bytting av vinduer.

Gul Liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo». Gul Liste forvaltes av Byantikvaren i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Barnehagen er nemlig på denne listen over bygninger og miljøer en ønsker å bevare.

Dersom en eiendom står på den Gule listen er den enten:

  • formelt fredet etter kulturminnelover
  • formelt vernet etter plan- og bygningsloven
  • vurdert som bevaringsverdig av Byantikvaren

Det skal sies at Den gule listen ikke er rettslig bindende i seg selv. Plan- og bygningsetaten oversender byggesaker for bygninger på listen til Byantikvaren som avgir en rådgivende uttalelse. (Kilde: Wikipedia)

Prosjektet fikk muntlig stoppordre da PBE var på befaring tidligere i høst.

Maria-Pascale Waegeneire, senioringeniør i enhet for byggetilsyn indre by, Plan- og bygningsetaten, bekrefter at en skriftlig stoppordre også skal bli sendt ut.  Hun forteller viderede at Basta Eiendom har fått tvangsmulkt på 50.000 kr og pålegg om å sette inn de gamle vinduene.

– Heldigvis er flesteparten av de gamle vinduene nokså intakte. Bastia Eiendom skal egentlig være glade for at dette ble oppdaget såpass raskt, for det sparte dem for veldig mye penger. Det er dyrt å tilbakeføre gamle vinduer i tro kopi helt fra scratch, sier Waegeneire til Sagene Avis.

les også: Hva er egentlig den naborettslige tålegrensen?

Da PBE var på befaring var to av vinduene tatt ut, uten å bli erstattet av nye. Siden tomme vinduskarmer utgjør en risiko for sikkerheten, så fikk Bastia Eiendom midlertidig tillatelse til å sette inn nye vinduer her.

Waegeneire forteller at det er lite sannsynlig at Bastia Eiendom ville fått innvilget søknad om å bytte vinduer.

– Originale vinduer tillates som hovedregel ikke byttet når bygget er verneverdig. Kommunen skal ivareta bygg med historisk verdi. Som hovedregel får man nei til å skifte vinduer på bygg som står på Gul liste, men man kan etterisolere og lignende, i tråd med Byantikvarens anbefalinger, forteller hun til Sagene Avis.

Jonas Finnanger i SV synes det er veldig alvorlig at det har blitt gjort ulovlig arbeid på et Gul Listebygg.

– Det er veldig spesielt om de ikke vet at det er søknadspliktig, når de jobber med bygg. Og hvis de vet det, er det enda verre, forteller han til Sagene Avis.

Finnanger lurer veldig på hvorfor dette har skjedd og vil følge nøye med videre.

– Hvis de ikke respekterer lover og regler, er det andre ting som også er interessant å se på, forteller han til Sagene Avis.

Tomteeier ved Bastia Eiendom, Tore Solbakken, hevder overfor Sagene Avis at dette er snakk om vedlikehold og at det derfor ikke er søknadspliktig.

– Vår arkitekt håndterer dette overfor PBE og avklarer, avslutter Solbakken.

Rull til toppen