Eiendomsadvokat i Tromsø - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Tromsø

Eiendomsadvokat i Tromsø

Tromsø er en verdenskjent turistperle, og regnes for å bære Nord-Norges største by. Byen preges av studenter, og har i underkant av 77 00o innbyggere. Vi har laget en oversikt over eiendomsrettslige tvister som ofte oppstår her. I tillegg har vi beskrevet hva som er vernetinget for de aktuelle sakene. Avslutningsvis lister vi opp noen aktører som jobber med faget, og kan kontaktes dersom det skulle være nødvendig.

Advokat for boligkjøp i Tromsø

Tromsø er en stor by og det er stor trafikk på boligmarkedet. Dette medfører nødvendigvis et stort antall tvister knyttet til kjøp og salg. Disse kan for eksempel dreie seg om skadedyr eller arealavvik. Et viktig moment for å unngå tvister er å legge inn en god innsats i utformingen av avtalen. En utfyllende og fullstendig kontrakt reduserer sannsynligheten for kontraktsmessige avvik betydelig. Vi har utarbeidet en balansert standardmal for slike avtaler, du kan lese den her.

Endringer i avhendingsloven

 

Advokat for håndverkertjenester i Tromsø

Håndverkertvister oppstår dessverre stadig. Ofte er det problemet en mangelfull ytelse fra den ene parten. Fra forbrukersiden knytter dette seg ofte til manglende betaling. Fra tjenesteyterens side er det ofte tale om ufullstendig reparasjon eller annen skade på tingen. Dersom du havner i en tvist som dette, kan du i flere tilfeller få advokatutgiftene dekket gjennom forsikring.

 

Advokat for husleierett i Tromsø

Husleieforhold er veldig vanlig i Tromsø som er en av Norges aller største og flotteste studentbyer. Disse avtalene bærer veldig stort preg av en sterke og en svak part. Dermed er også lovgivningen utformet særegent vern for den svake parten. Unge leietaker kjenner ofte ikke til sine egne rettigheter, og i marked med ekstrem konkurranse kan man ofte vinne frem med å la seg undertrykke – dessverre. Imidlertid kan ofte utgifter til advokat dekkes av forsikring derom en tvist foreligger.

 

Advokat for naborett i Tromsø

Tromsø har mange innbyggere, og det langt fra alle som har en kilometer å gå dersom de skal besøke naboen. Dette medfører at man må leve tett på hverandre, som igjen medfører krangler. Det er ofte uenigheter mellom naboer for eksempel knyttet til hvor høy musikk det er greit å spille etter klokken 23. Slike krangler kan faktisk gå så langt at de havner i en rettsak. Dersom du blir plaget eller plager naboen kan du ha rett til advokathjelp via forsikring.

 

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter i Tromsø

Dersom myndighetene av en eller annen grunn anser det som en nødvendighet å overta eiendommen din, finnes det et visst grunnlag for dette. Imidlertid vil du motta et hyggelig vederlag, og eksproprianten plikter å dekke utgiftene som løper. Ellers kan eiendomsrettslige saker knytte seg til for eksempel veirett. VI håper du kan finne svar på det du lurer på enten via nettsiden vår eller å kontakte spesialister for en uforpliktende samtale.

 

Plan og bygningsmyndighetene i Tromsø kommune

Vurderer du å bygge en garasje eller et lignende tilbygg på eiendommen din, plikter å søke om godkjenning fra kommunen. Informasjon om søknaden og hvor den leveres finner du på kommunes internettside.

Domstoler i Tromsø

Saker tilknyttet avhending og avtale om oppføring av nytt eierbosted, leie av bolig, håndverkeravtaler og naborett er vernetinget Nord-Troms tingrett. Domstolen ligger i Tromsø sentrum.

Nord-Tromd jordskifterett ligger også i Tromsø. Denne domstolen er verneting for sakene som oppstår i forbindelse med blant annet ekspropriasjon, servitutter og veirett.

Eiendomsadvokater i Tromsø

Det er flere dyktige aktører som jobber med eiendomsrett i Tromsø. Eksempelvis Advokatfirmaet Elvenes AS og Justitia Advokat.

Rull til toppen