Tredjepart

Tredjepart

En tredjepart er en part som i utgangspunktet står utenfor et kontraktsforhold  mellom to eller flere parter, men som likevel blir påvirket av kontraktsforholdet. Eksempler på dette der det blir inngått en kjøpsavtale mellom selger (A) og kjøper (B) og det blir brukt en transportør (T) til å frakte tingen fra A til B. Transportøren er da ikke endel av kontraktsforholdet mellom A og B, men blir likevel påvirket.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen