Total bruksrett - Eiendomsrett.no®
Total bruksrett

Total bruksrett

En total bruksrett innebærer at rettighetshaveren har fullstendig rådighet over hele eiendommen . Det står i motsetning til en partiell bruksrett hvor rettighetshaver bare har en begrenset rådighet i eiendommen. Eksempler på totale bruksretter er leierett og tomtefeste. Partielle bruksretter vil eksempelvis være veiretter og eller rett til parkeringsplasser.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen