Tinglyst

Tinglyst

At en rettighet er tinglyst innebærer at den er registret i grunnboken.  En tinglyst rettighet har rettsvern overfor andre rettigheter som ikke er registrert eller som er registrert senere. Dette innebærer at den tinglyste rettigheten vinner rett fremfor en tredjemann som gjør gjeldene å ha rettigheter i eiendommen.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen