Tinglysningsgebyr - Eiendomsrett.no®
Tinglysningsgebyr

Tinglysningsgebyr

Tinglysningsgebyr er den avgiften som må betales for å få en rettighet i fast eiendom registret i grunnboken. Tinglysningsgebyret ligger på 585 kroner for papirbasert innsending av dokumentene og 540 kroner for elektronisk innsending av dokumentene. Ved overdragelse av fast eiendom må det i tillegg betales en dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens markedsverdi.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen