Landsforbund krever tilltak som tilrettelegger for førstegangskjøpere - Eiendomsrett.no®
førstegangskjøper tiltak

Landsforbund krever tilltak som tilrettelegger for førstegangskjøpere

Bård Folke Fredriksen, direktør i Norske Boligbyggelags landsforbund, mener at Fredrikstad trenger flere boliger.

I et leserinnlegget i Fredrikstad Blad hevder han at det er viktig at kommunen setter inn tiltak for at det skal bygges flere boliger.

Endringer i avhendingsloven

Fredriksen starter innlegget at det ofte er påstått det er vanskelig å kjøpe sin første bolig, og at det nå er offisielt dokumentert.

– I 2010 hadde en enslig førstegangskjøper i Fredrikstad råd til halvparten av boligene som ble omsatt. I 2019 var det bare 17 prosent de kunne kjøpe. Det er et dramatisk fall som rammer dem som skal inn på boligmarkedet for første gang, skriver han.

NBBL hyret Norges miljø- og biovitenskaplige universitet til å til å gjennomgå 17.500 boligsalg i Fredrikstad, og vurdere dem opp mot kjøpekraften til førstegangskjøpere.

Fredriksen påpeker videre at rundt 80 prosent av nordmenn har egen bolig. Og andelen uten eget sted øker spesielt blant de med lav inntekt. Grunnen til dette kan være at i Fredrikstad har menneskene hatt for høy prissetning i forhold til inntektsvekst.

– Og kombinert med strengere statlige utlånsregler, er dette en negativ sosial utvikling. De som ikke har råd til å kjøpe egen bolig betaler ofte høy husleie og får ikke rentefradrag. Når boligprisene stiger, blir drømmen om egen bolig bare mer uoppnåelig, skriver Fredriksen.

Boligprisene stiger og de som ikke har råd til å kjøpe selv må betale høy husleie uten rentefradrag. Penger som kunne blitt brukt til egenkapital til bolig.

– Det viktigste er derfor at det bygges flere boliger. Da må Fredrikstad kommune gjøre flere tomter byggeklare, tillate bygging på steder som bidrar til at kostnadene holdes nede, og stå ved vedtatte planer slik at boliger kan bygges i et høyere tempo. Bare slik kan prisveksten stagges, skriver Fredriksen

Han skriver videre at det har blitt brukt for lang tid med å planlegge og det dersom er en uforutsigbar situasjon. Disse faktorene forverrer både kostnader og boligbygging. Men dersom boligtilbudet blir større, så vil budrunder gå roligere for seg og senke prisnivået for brukte boliger.

– Bildet er ikke unikt for Fredrikstad, men i byer som har maktet høyere boligbygging er også inngangsbilletten lavere og mulighetene flere, for eksempel i Kristiansand, skriver Fredriksen.

Fredriksen avslutter med at Obos heldigvis nå jobber med alternative måter å komme seg inn i boligmarkedet på.

Han nevner Bostart, der kjøperne får en rabatt på boligen, mot at Obos har rett på kjøpe boligen tilbake når kjøper vil selge den.

– Slik bidrar OBOS og andre boligbyggelag i arbeidet mot en negativ sosial utvikling der altfor mange ikke har råd til å kjøpe sin egen bolig.

 

Rull til toppen