Rullestolbruker får ingen sted å bo til tross for at kommunen sier de har flere boliger - Eiendomsrett.no®
Rullestol

Rullestolbruker får ingen sted å bo til tross for at kommunen sier de har flere boliger

Nrk har flere ganger omtalt rullestolbrukers Frits Ove Åteigen-Solvangs lange kamp mot Nav 

Åteigen-Solvang fikk til slutt både medhold og uføretrygd. Men utfordringene tok ikke slutt for 37-åringen.

I jakten på en ny bolig i Hammerfest erfarte han at det var vanskelig å finne en rullestolvennlig leilighet som var stor nok for både han, kona og de fem barna hans.

Åteigen-solvang kan gå og stå litt, men får etter hvert store smerter og må bruke rullestolen for å dempe smertene.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

De kommunale boligene i byen er også for små for fembarns familien.

Åteigen-Solvang forteller til NRK at ikke er forventet at folk i hans alder skal ha ekstra behov når det kommer til bosted.

– Og det er jo helt feil. Det er mange unge som skader seg eller blir syke og ikke kan bo i en ordinær bolig, sier han.

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, mener at dette er et landsomfattende problem.

– I Norge er det veldig få boliger, både eneboliger og leiligheter, som er tilgjengelig for dem som har behov for det. Jeg vil beskrive det som grov diskriminering. Man har som samfunn en forpliktelse til å tilrettelegge, slik at boligmarkedet er et tilgjengelig boligmarked for alle grupper, sier Brandvik til NRK.

Hun hevder videre at kommunen må ta tak i dette så fort som mulig, ellers vil det oppstå en situasjon der de ikke kan levere boliger det er mulig for innbyggere å bo i.

Leder for bolig- og eiendomsavdelingen i Hammerfest kommune, Andreas Veum Gamst, sier de ikke kan kommentere enkeltsaker, men at de har flere kommunale boliger som er tilpasset personer med funksjonsnedsettelse.

– Per nå har vi ikke personer som etterspør slike boliger på venteliste. Alle som har fått positivt vedtak har fått tildelt bolig, sier Andreas Veum Gamst til NRK. Han hevder at de har flere kommunale boliger tilpasset funksjonsnedsettelser, men er enig at blant disse er det for få familieboliger.

– Vår oppfatning er at det bygges få private boliger for større barnefamilier som også er universelt utformet, sier han til NRK.

Hammerfest kommune jobber nå for å legge til rette for at det kan bygges flere slike boliger privat. Kommunens boligmasse er nemlig for tiden tilstrekkelig. Det er barnefamilier som er øverst på prioriteringslisten ved boligtildelinger i kommunen.

– De går alltid først. Det er alltid utfordrende, fordi det er mange behov å ta hensyn til med tanke på barnehage og skole. Vi prøver alltid å unngå at barn må bytte skole og barnehage, sier Veum Gamst til NRK.

I juli 2011 kom det forskrift som forteller hvilke bygninger som skal ha tilrettelegging og universell utforming, informerer seniorrådgiver ved Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Bjørn Are Wigtil.

Universell utforming er et prinsipp for utforming av samfunnet, tjenester og bygninger slik at de skal fungere for flest mulig.

Les også: Alt du trenger å vite om skadedyr

Han mener det viktig at det blir tilrettelagt for å kunne bo i en bolig som passer, selv om den ikke er helt perfekt.

– Denne løsningen som skal treffe alle vil aldri dekke alt, men flest mulig, sier Wigtil til NRK.
Seniorrådgiveren forteller videre at kommunene må planlegge i forkant for å påvirke hvordan boliger bygges.

– Men gjennom oppdraget med samfunnsplanlegging har de gode muligheter for å legge til rette for bygningsmassen. Der har de et ansvar etter loven, sier Wigtil til NRK.

Han legger til at å ha en bolig som for eksempel er tilpasset bruk av rullestol, ikke bare er gunstig for dem som er avhengig av det nå, men også i fremtiden

 

Rull til toppen