Tilbakeholdsrett - Eiendomsrett.no®
Tilbakeholdsrett

Tilbakeholdsrett

Tilbakeholdsrett er en misligholdsbeføyelse (rettighet) en part i en avtale har ved kontraktsbrudd fra den andre parten. Tilbakeholdsretten går ut på at den som har blitt utsatt for kontraktsbrudd kan holde tilbake sin del av ytelsen uten selv å komme i kontraktsbrudd. Retten bygger på det grunnleggende prinsippet i kontraktsretten om «ytelse mot ytelse».


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen