Eiendomsadvokat Telemark - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Telemark

Eiendomsadvokat Telemark

Telemark er et tidligere fylke, som fortsatt utgjør en selvstendig valgkrests ved stortingsvalg. Stedet har faktisk gitt navn sin en egen skiteknikk. Det geografiske området hadde i 2017 en befolkning på 173 307. Mange innbyggere medfører mange eiendomstvister, dessverre. Vi har utbedret en oversikt over de sakstypene som oftest oppstår, og hvilken domstol som behandler de ulike sakene. I tillegg nevner vi advokater som kan ta på seg saker innen eiendomsretten i Telemark.

Advokat for kjøp av bolig i Telemark

Stadig flere boligkjøp havner i retten, vanligvis knytter tvisten seg til kontraktsmessig avvik fra en av partene. Her er det veldig viktig å følge den aktuelle lovens reklamasjonsfrister, dersom man ønsker å klage over forholdet. Dersom du er forsikret gjennom en innboforsikring, vil rettshjelpsdekning inntre.

Endringer i avhendingsloven

Ved kjøp og salg av bolig oppstår det ofte uenigheter. Dette kan være ekstremt belastende siden ervervelse av bolig ofte er den største investeringen en privatperson gjør i løpet av livet. Vanlige mangler ved kjøp, er at boligen er mindre enn avtalt (arealsvikt), eller at boligen har fukt- eller råteskade. Dersom slike forhold foreligger, og selger motsetter seg reklamasjonskrav, vil rettshjelpsdekning inntre gjennom innboforsikring.

Advokat for husleie i Telemark

Avtaler om husleie fører ofte til uenighet. Ofte er dette grunnet mangler på en av sidene i avtaleforholdet. Eksempelvis kan dette være at objektet levers tilbake i dårligere stand enn avtalt, eller at det i utgangspunktet er en mangel ved boligen. Det aktuelle lovverket er husleieloven, som er veldig forbrukervennlig.

Advokat for håndverkertjenester i Telemark

avtaler mellom håndverker og forbruker om håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. Typiske problemstillinger som oppstår i denne sammenhengen knytter seg til mangelfull ytelse eller forsinkelse fra håndverkeren. Loven preges for øvrig av et sterkt forbrukervern.

Advokat for naborett i Telemark

Naborettslige tvister reguleres av grannelovens regler. Ofte baserer konflikten seg på støy eller uenighet om forhold ved grensen av eiendommene. Dersom du er forsikret kan det i noen tilfeller inntre rettshjelpsdekning, slik at du kun betaler en egenandel.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Telemark

Saker man havner i saker knyttet til ekspropriasjon, veirett eller servitutter, gjør tvistens natur det ofte nødvendig å bruke advokat. Saker av denne arten avgjøres i Jordskifteretten. Er det snakk om erstatning i forbindelse med ekspropriasjon, dekkes advoaktkostnadene av den som med tvang tar eiendommen.

Plan og bygningsmyndighetene i Telemark kommune

Skal du føre opp et nytt tilbygg på eiendommen din? Da må du faktisk søke om tillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene. Oppdatert kontaktinformasjon finnes på kommunens hjemmesider.

Domstoler i Telemark

Det er flere domstoler i Telemark. Du kan enkelt finne ut hva som er vernetingene for ditt bosted ved å taste inn postnummeret ditt på Domstol.no.

Eiendomsadvokater i Telemark

Det finnes flere rettshjelpere som kan ta på seg eiendomssaker i Telemark. Et eksempel er Bjørbæk advokatene.

Rull til toppen