Teigblanding - Eiendomsrett.no
Teigblanding

Teigblanding

Teigblanding er et jordstykke som består av flere teiger som ligger inntil hverandre. Teigblanding har som formål å sikre at gårder får jord av samme kvalitet.


 

Rull til toppen