Teigblanding

Teigblanding

Teigblanding er et jordstykke som består av flere teiger som ligger inntil hverandre. Teigblanding har som formål å sikre at gårder får jord av samme kvalitet.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen