Teig - Eiendomsrett.no®
Teig

Teig

En teig er et område som tilhører en eiendom, men som ligger adskilt fra eiendommen. Teig er dermed en arealenhet som er omsluttet av arealer tilhørende andre eiendommer. Områder tilhørende en fast eiendom som separeres fra hverandre av offentlig vei eller jernbane, omfattes ikke av begrepet. 


Rull til toppen