Eiendomsadvokat Stavern - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Stavern

Eiendomsadvokat Stavern

Stavern er en by i Larvik kommune, og Vestfold og Telemark fylke. Byen har en befolkning på 5 739. Stavern har vært havn og ankerplass siden oldtiden.  Det oppstår eiendomsrettslige tvister over hele landet, Stavern er ikke noe unntak. Vi har jobbet med en oversikt over konflikttypene som oftest oppstår, og hvilke domstoler som er tilknyttet disse. Avslutningsvis nevner vi noen rettshjelpere som kan ta på seg saker i Stavern.

 

Endringer i avhendingsloven

Advokat for kjøp av bolig i Stavern

Ved avhending eller oppføring av nybygg oppstår det ofte problemer. Når det er snakk om avhending kan vanlige mangler være skadedyr eller fuktskade. Når det gjeler boligoppføring er det ofte tale om forsinkelser. Dersom man ønsker å fremme et krav knyttet til ervervelse av bosted, er det nødvendig at lovens reklamasjonsfrist overholdes. Du kan lese nærmere om de ulike fristene her.

Advokat for husleie i Stavern

Avtaler om husleie fører på lik linje med avtaler om boligkjøp ofte til uenigheter. Disse tvistene om husleie er uheldige situasjoner som i mange tilfeller kan løses ved å skrive en god kontrakt som gir svaret på problemene før de oppstår. Eiendomsrett.no har utarbeidet en standardkontrakt for leie av bolig som vi mener er velbalansert og rettferdig. Du kan laste den ned ved å følge denne lenken.

 

Advokat for håndverkertjenester i Stavern

Saker knyttet til håndverkertjenester handler om mangler eller forsinkelser. Det kan i flere tilfeller være vanskelig å beregne hvor mye tid et arbeid skal ta. Det primære rettsgrunnlaget for å løse tvistene er håndverkertjenesteloven. Denne preges av et sterkt forbrukervern.

 

Advokat for naborett i Stavern

Nabotvister reguleres av grannelova. Vanligvis knytter tvistene seg til støy eller andre irritasjonsmomenter. Det finnes en naborettslig tålegrense, men den må tegnes etter en konkret og helhetlig vurdering av alle relevante forhold. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom forsikring dersom vilkårene er tilstede.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Stavern

Dette er en kategori eiendomssaker som avgjøres i jordskifteretten. Sakenes natur nødvendiggjør ofte advokathjelp. Dersom det er snakk om erstatning i forbindelse med tvangsovertakelse av eiendom, dekkes alle juridiske utgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Stavern kommune

Plan og bygningsmyndighetene må godkjenne alle oppføringer av tilbygg. Svar på materielle og prosessuelle spørsmål samt kontaktinformasjon, kan du finne på kommunens hjemmeside.

Domstoler i Stavern

Under gir vi en oversikt over de ulike domstolene Stavern tilhører.

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister om kjøp og salg av eiendom, husleieavtaler, håndverkertjenester eller naborett er Vestfold tingrett. Du kan finne mer nyttig informasjon på domstolens nettsted.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for sakene som er knyttet til jordskifteretten, herunder blant annet veirett og servitutter er Vestfold jordskiferett. 

Vestfold jordskifterett

Anton Jenssens gare 5

3125 Tønsberg

Eiendomsadvokater i Stavern

Det er mange advokater som kan ta saker i Stavern. Blant annet Larvikadvokatene.

Rull til toppen