Eiendomsadvokat Sortland - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Sortland

Eiendomsadvokat Sortland

 

Sortland er en kommune og en by som ligger i Vesterålen. Byen har en rik historie når det gjelder handel, og har en befolkning på ca 10 500 mennesker. Vi har laget en oversikt over eiendomsrettlige saker som ofte oppstår her, og hvilke domstoler som er aktuelle.

Advokat for boligkjøp i Sortland

Kjøp av bolig er en stor transaksjon for folk flest, og det kan være særlig kjipt om dette skulle føre til en rettslig konflikt. Dessverre er det akkurat det som skjer noen ganger. Et eksempel på en vanlig tvist som oppstår er feil ved boligens elektriske anlegg. Dette er noe som kan påvirke boligens verdi i negativ grad. Rettshjelpsdekning kan inntre i slike – og andre boligsaker – dersom de nødvendige vilkårene er oppfylt.

Advokat for håndverkertjenester i Sortland

Håndverkersaker kan havne i domstolene. I disse tilfellene foreligger det ofte forhold som avviker fra avtalen. Dette kan forekomme på begge sider. For eksempel kan det være tale om en reparasjon som ikke har latt seg fullføre, eller en manglende betaling fra forbrukerens hold. I noen tilfeller kan rettshjelpsdekning gjennom forsikring være aktuelt.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for husleierett i Sortland

Tvister som knytter seg til husleieavtaler reguleres av husleieloven. Lovens virkeområde fastsettes i lovens første kapitel. Loven bærer for øvrig preg av sterkt forbrukervern, så dersom du som leietaker lurer på om du har krav på grunnlag av noe du mener er urimelig, kan dette være vel verdt å undersøke.

Advokat for naborett i Sortland

Du kan lese våre fagartikler om Naborett her. Hvis du har en nabo som bare ikke lar deg være i fred, kan det være lurt å kartlegge hvilke rettigheter man egentlig har. I nabotvister foretas det alltid en helhetlig og konkret analyse av saksforholdene. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom forsikringsavtaler, slik at du kun betaler en egenandel.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Sortland

Prøver staten å ta fra deg eiendommen din? Det finnes et visst grunnlag for dette, men eksproprianten plikter i så fall å kompensere deg med en hyggelig sum, samt dekke alle juridiske utgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Sortland kommune

Dersom du vurderer oppføring av et tilbygg på eiendommen din, må du ikke glemme å søke om tillatelse fra plan og bygningsmyndighetene. Nærmere informasjon er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Alminnelige saker som handler om boligkjøp, husleie, håndverkertjenester, naborett o.l. har Vesterålen tingrett som verneting, du kan funne åpningstider og ytterligere opplysninger ved å besøke domstolens hjemmesider.

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for de øvrige eiendomsrettlige sakene er Lofoten og Vesterålen jordskifterett. Her vurderes blant annet spørsmål knyttet til ekspropriasjon og veirett.

Eiendomsadvokater i Sortland

Det er flere som har kompetanse innen eiendomsrett og som kan hjelpe deg i Sortland. For eksempel Advokat Enoksen & Steiro, og Advokatfirmaet Skjold.

 

Rull til toppen