Skjøte - Eiendomsrett.no®
Skjøte

Skjøte

Skjøte er dokumentet som fastslår eierforholdet tilknyttet en eiendom. Skjøtet vil enten medgi overdragelsen av eiendomsretten fra en person til en annen, eller stadfeste den overføringen som er skjedd ved avtale. En overdragelse eller stadfestelse av eierforholdene i skjøtet er ikke umiddelbart rettslig bindende. Det kreves også at skjøtet tinglyses i grunnboken. Dette må gjøres i tråd med tinglysningslovens regler.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen