Eiendomsadvokat i Skien - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Skien

Eiendomsadvokat i Skien

Skien er fylkeshovedstaden i Vestfold og Telemark fylke. Byen regnes som en av Norges eldste, og er norges ellevte største by med sine 54 042 innbyggere. I likhet med de andre storbyene oppstår det en rekke juridiske problemer hver eneste dag, dette gjelder også innen eiendomsretten. 

Advokat for kjøp av bolig Skien

Dersom du har kjøpt en bolig med feil eller mangler, må du klage til selger eller forsikringsselskapet (hvis de har ansvaret), dersom du ønsker gjennomslag for rettighetene dine. Typiske mangler ved overdragelse av bolig er for eksempel Skjeggkre, fuktskader og arealavvik. Dersom du har vært uheldig og opplevd dette, så har du muligens krav på f.eks. prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning. Her inntrer rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring. Advokatutgiftene dekkes, den forsikrede betaler kun en egenandel.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for håndverkertjenester Skien

Skien er en by med mye liv og mange innbyggere. Dermed oppstår stadig flere håndverkertvister. Konfliktene baserer seg som regel på manglende ytelse fra en av partene. Dersom du har Innboforsikring vil denne utløse rettshjelpsdekning om du skulle havne i en håndverkertvist. Det er likevel en egenandel som må betales, men denne er relativ lav.

Advokat for husleie Skien

Saker om husleie oppstår overalt. Skien er ikke noe unntak. Problemene knyttes ofte til at leieobjektet har dårligere egenskaper enn det som var avtalt. Etter vårt syn finnes det en rekke sårbare mennesker som leier bolig, men som ikke vet som det voldsomme forbrukerhensynet som preger husleieloven. Flere og flere velger å bruke advokat i husleiesaker. En liste over advokater som kan hjelpe til med dette gis lengre ned på siden.

Advokat for naborett Skien

Nabosaker handler om uenighet mellom naboer, eksempler på vanlige tvister er bråk eller grensen mellom eiendommene. Dersom du har en konflikt med naboen, kan du få rettshjelpsdekning. Det kan være belastende å krangle med den du bor nærmest, og det kan være lurt å bruke en advokat på saken.

 

Advokat ekspropriasjon, veirett og servitutter Skien

Dette er saker av en litt annen art, og avgjøres av jordskifteretten. I ekspropriasjonssaker vil utgifter til advokat dekkes av eksproprianten.

 

Plan og bygningsmyndighetene i Skien

Oppføring av garasjer, hytter e.l. kan ikke gjøres uten tillatelse fra plan- og bygningsmyndighetene. Oppdatert informasjon finner du på kommunens hjemmeside.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Verneting for de vanlige tvistene knyttet til kjøp og salg av eiendom, husleieavtaler, håndverkertvister og nabosaker er Nedre Telemark tingrett. Domstolen ligger i Gjerpensgate 16, 37 16 Skien. Videre informasjon kan du finne på domstolens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Når det gjelder saker som går til jordskifteretten (ekspropriasjon, veirett m.m.), er vernetinget Nedre Telemark jordskifterett. Domstolens adresse er Leirvollen 21C, 3736 Skien. Telefonnr er 33 20 20 30.

Eiendomsadvokater i Skien

Skien er en by med mange advokater, også innen eiendomsrett, eksempler er Advokat Jan Erik Granmo og advokatfirmaet Meland.

Rull til toppen