Skatt - Eiendomsrett.no®
Skatt

Skatt

Skatt er en betegnelse på økonomiske ytelser, normalt penger, fra det private til det offentlige. Ytelsen skjer uten at de private får direkte motytelser. Formålet med skatt er for det første å dekke fellesskapets utgifter. For det andre skal det være et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggerne. I tillegg skal det virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen