Slik sjekker du nabogrensen på nett - Eiendomsrett.no®
sjekke Nabogrensen

Slik sjekker du nabogrensen på nett

Du kan enkelt sjekke nabogrensen på nett

Konflikter er dessverre en uting som kan oppstå dersom du og naboen er uenige om hvor grensen mellom dere to går. Det har betydning for blant annet hvem som kan felle trær og hvor nærme naboens hus du kan bygge terrasse.

Endringer i avhendingsloven

Er du usikker på hvor grensa går mellom din og naboens eiendom? Det kan du enkelt sjekke selv på Kartverkets tjeneste Seeiendom.no, skriver Vi.no
Her kan du søke etter både din egen og andres eiendom og se hva som er registrert om eiendommen i Norges offisielle eiendomsregister, også kalt matrikkelen, skriver Vi.no.
Tjenesten er gratis og du får også informasjon tilhørende bygninger, boliger og adresser.

– Det er en populær tjeneste med 8,8 millioner klikk i året. Vi får mange henvendelser fra våre brukere som mener eiendomsgrensene er feil. De mener også at eiendommen deres er oppført med feil areal og trenger veiledning, sier Bente Helen Michelsen ved Kartverket til Vi.no.

Michelsen forteller videre at det er en helt vanlig problemstilling at huseiere hevder at eiendommen deres er blitt oppført som mindre enn eiendommen i virkeligheten er eller at eiendomsgrensa er generert feil i eiendomskartet.

I slike tilfeller må det innhentes ny dokumentasjon på hva som er de riktige grensene og henvende deg til kommunen. Det vil da bli vurdert om det er nødvendig med ny oppmåling.

– Hvis grensa skal rettes uten ny oppmåling, må du bli enig med naboen om at grensene skal tegnes opp på nytt, sier Michelsen.

Linn Moastuen, advokat ved advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, bekrefter at uenigheter om grensen mellom eiendommene er et tilbakevendende konflikt.
– Viljen til å tviste om grensen er vanligvis større jo høyere tomteprisen er, sier Moastuen til Vi.no.

Dette er som regel tomter ved sjøen eller i villastrøk i byen. Eldre grenser i utkanten av byene er ofte mindre nøyaktige. I disse tilfellene kan det være vanskeligere å fastsette hvor grensa går.

– Fargekodene på grenselinjene man ser i matrikkelkartet, forteller hvilken nøyaktighet grensene har. Grønne grenser er mest nøyaktige, mens de gradvis blir mindre nøyaktige mot rød, sier Moastuen til Vi.no
Dersom en boligeier har brukt deler av naboens tomt i minst tjue år i den tro at den var hens, så kan vedkommende faktisk ha hevdet en rett til denne. Dette til tross for at tomten da er naboens. Hvor grensen går kan i flere tilfeller ha stor betydning for verdien på eiendommen. Det er selvsagt mest gunstig å ha den delen med best utsikt og mest sol.

– I tilfellene der det blir en tvist om eiendomsgrenser, må du innhente dokumentasjon på de riktige grensene og henvende deg til kommunen om ny oppmåling. Du må også bli enig med naboen om at grensene skal tegnes opp på nytt, sier Michelsen til VI.no.

Dersom du tror at grensen er feil så er det kommunen du skal kontakte. Det er da viktig at du stiller med riktig dokumentasjon som beviser påstandene dine om riktige grenser.

Les også: alt om arealsvikt

Eksempel på dokumentasjon er gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. En kopi av tinglyste dokumenter kan du bestille fra Kartverket eller Statsarkivene, skriver VI.no

Dersom du har dokumentasjon på at grensen er feil og naboen er enig i dette, kan du kreve at kommunen retter opp. Dersom du ikke er enig så må saken tas til jordskifteretten.

 

Rull til toppen