Sivil sak - Eiendomsrett.no®
Sivil sak

Sivil sak

En sivil sak er en betegnelse på en sak mellom private parter. Partene kan både være fysiske og juridiske personer (foreninger, selskaper, organisajoner mv.), herunder stat og kommune. Sivile saker står i motsetning til straffesaker i norsk rett. Sakene behandles av de alminnelige domstoler etter reglene i tvisteloven.


 

Rull til toppen