Sivil sak

Sivil sak

En sivil sak er en betegnelse på en sak mellom private parter. Partene kan både være fysiske og juridiske personer (foreninger, selskaper, organisajoner mv.), herunder stat og kommune. Sivile saker står i motsetning til straffesaker i norsk rett. Sakene behandles av de alminnelige domstoler etter reglene i tvisteloven.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen