Seksjon - Eiendomsrett.no®
Seksjon

Seksjon

En seksjon er generelt sett en avgrenset del av en større helhet. I juridisk kontekst kan dette gi anvisning på den del av en eiendom som utgjør en bruksenhet/en eierseksjon. Hver seksjon får tildelt et seksjonsnummer (forkortet snr.), i tillegg til eiendommens gårds– og bruksnummer. Se for øvrig om eierseksjon og eierseksjonsloven her.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen