Eiendomsadvokat i Sandvika - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Sandvika

Eiendomsadvokat i Sandvika

Sandvika er administrasjonssenteret i Bærum. Tettstedet ble i 2020 en del av Viken. I følge SSB har byen 115 134 innbyggere, per jan 2020. Asker og Bærum tingrett er byens førsteinstansdomstol, og er lokalisert i Malmskriverveien 2. Det er en stadig økning i tvister knyttet til avhendigingssaker, håndverkertjenester og eiendomsrett for øvrig, dette gjelder også i Sandvika.

Advokat boligkjøp Sandvika

Hvis du har kjøpt en mangelfull eiendom eller bolig, er det nødvendig å reklamere til selgeren eller det aktuelle forsikringsselskapet, dersom du ønsker vinne frem med rettighetene dine. Typiske feil og mangler ved kjøp av bolig er skadedyr, fukt- og råteskader, og arealsvikt. Hvis du har opplevd dette, kan du ha rett til for eksempel prisavslag, heving eller erstatning. I disse sakene inntrer det rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring, som er noe de fleste har. Dette medfører at den juridiske tjenesteyteren betales av forsikringsselskapet, mens den forsikrede kun yter en egenandel.

Endringer i avhendingsloven

Advokat håndverkertjenester Sandvika

Sandvika er en by med relativt mange innbyggere og det er dermed stor pågang innen håndverkerbransjen, og da naturligvis et stort antall tvister. Typisk dreier tvistene seg om mangelfull ytelse, forsinkelse, eller at håndverkeren har påført tingen en skade. Innboforsikringen utløser rettshjelpsdekning også i disse sakene. Dermed trenger den forsikrede kun å legge ut en egenandel.

Advokat husleierett Sandvika

Tvister knyttet til husleieavtaler handler ofte om mangelfull ytelse fra den ene parten i avtaleforholdet. Det kan for eksempel være tilbakehold av husleie, eller at leieobjektet er i dårligere stand enn avtalt. En dårlig kontrakt kan ofte gjøre vondt veldig mye verre. Dette føre til en prosess som er både lang og kostbar. Leietakere er ofte sårbare, særlig i tøffe leiemarked som Sandvika. Av erfaring vet vi at utleiere noen ganger opererer langt utenfor husleielovens regler, og ofte slipper unna med det. Kontrakten er noe av det viktigste for å sikre konfliktfri leieprosess. Vi har derfor laget en standardkontrakt som vi anser som rettferdig, dekkende og balansert.

Se eiendomsrett.no sin standard husleiekontrakt på PDF.

Advokat naborett Sandvika

Nabotvister bygger på uenighet mellom naboer. Typiske saker er felling av trær, klipping av hekk og støynivå. Sakene reguleres av naboloven. Rettshjelpsdekning kan også inntre i naborettslige saker.

Advokat  ekspropriasjon, veirett og servitutter Sandvika

Flere eiendomsrettslige saker avgjøres av jordskifteretten, særlig knyttet til vegloven, servituttloven, ogreiningsloven, gjerdeloven og jordskifteloven. Disse er ofte vanskelige, og har flere parter. I erstatningssaker forbundet med ekspropriasjon, dekkes advokatutgiftene av eksproprianten.

Akershus og Oslo jordskifterett
Postboks 93
2001 Lillestrøm

Plan og bygningsmyndighetene i Sandvika

Hvis du skal søke tillatelse til å oppføring av garasje, hytte, tilbygg e.l. gjøres tillatelse fra Plan og bygningsmyndighetene. Sandvika ligger i Bærum kommune, som har informasjonen du trenger ute på sine nettsider.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Verneting for saker knyttet til salg av eiendom, leieforhold, håndverkertjenester og uenigheter mellom naboer er Asker og Bærum tingrett (Bærum kommunens førsteinstansdomstol). 

Nettside og kontaktinformasjon finner du her

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for saker som handler om ekspropriasjon, vei, og servitutter er Akershus og Oslo jordskifterett. Kontaktinformasjonen kan du se under her.

Akershus og Oslo jordskifterett
Postboks 93
2001 Lillestrøm

Eiendomsadvokater i Sandvika

I Sandvika finnes det flere advokater. Eksempelvis advokatfirmaet Dehn, og advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Rull til toppen