Eiendomsadvokat Sandnessjøen - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Sandnessjøen

Eiendomsadvokat Sandnessjøen

Sandnessjøen er en liten og flott by som er en del av Helgelandskysten. Byen er kjent for å være Petter Dass hjemby. Selv om byen ikke er enorm, oppstår det fortsatt en god porsjon eiendomsrettslige tvister. Vi har lager en oversikt vi håper kan hjelpe deg. Vi tar for oss ulike sakstyper, og peker avslutningsvis på noen rettshjelpere du kan kontakte.

Advokat for boligkjøp i Sandnessjøen

Boligtvister knytter seg ofte til kjøp og salg. Et eksempel på en tvist som ofte oppstår er at boligen har en råteskade. Hvis man kjøper en bolig som tilsynelatende og i følge kontrakten er mangelfri, og deretter oppdager masse råteskader, er det et problem. Dette er forhold som virkelig kan påvirke boligens verdi i negativ grad. Det finnes også en rekke andre forhold som kan lede til en tvist knyttet til boligkjøp.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for håndverkertjenester i Sandnessjøen

En av de vanligste problemene som oppstår i håndverkersaker er behov for tilleggsarbeid. Det er ikke alltid dette er praktisk, og partene er ofte ikke enige om hva som skal skje med betaling. Svarene på slike spørsmål finner man ved å ta for seg håndverkertjenestelovens regler. Du kan lese våre utfyllende lovkommentarer her.

Advokat for husleierett i Sandnessjøen

Depositum er et eksempel på en uenighet ved et leieforhold. Det finnes en rekke slike eksempler, og noen ganger må saken løses i retten. Disse sakene kan være belastende, særlig for leietaker som ofte står i en svak økonomisk stilling. Imidlertid kan rettshjelpsdekning inntre som følge av forsikring.

Advokat for naborett i Sandnessjøen

Her er naboloven er det aktuelle lovverket. Eksempler på vanlige tvister er støy, annet bråk, og konflikter knyttet til grensen av eiendommene. Rettshjelpsdekning kan bli aktuelt på grunnlag av forsikringsavtaler.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Sandnessjøen

Flere eiendomssaker blir avgjort av jordskifteretten. Særlig snakker vi da særlig om konflikter som omhandler vegloven, servituttloven, ogreiningsloven, gjerdeloven eller jordskifteloven. Disse sakene har ofte flere parter, og kan være komplekse.

Plan og bygningsmyndighetene i Alstahaug kommune

Hvis du har planer om å bygge en garasje eller et lignende tilbygg er det veldig viktig at du skaffer deg tillatelse fra de lokale plan og bygningsmyndighetene. Ytterligere informasjon om søknad og kontakt finner du på kommunens nettside.

Domstoler

Vernetingene for Sandnessjøen  er Alstahaug  tingrett for sakene knyttet til kjøp og salg av eiendom, husleie, håndverkertjenester og naborett. Denne domstolen ligger faktisk i Sandnessjøen.  Når det gjelder sakene knyttet til ekspropriasjon, veirett og servituttet o.l. er vernetinget Helgeland jordskifterett

Eiendomsadvokater i Sandnessjøen

Det er flere dyktige rettshjelpere med den riktige kompetansen i Sandnessjøen. Eksempler er Advokatfirmaet Baadstø og Advokat Arne Johansen & Co.

 

 

Rull til toppen