Eiendomsadvokat i Sandefjord - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Sandefjord

Eiendomsadvokat i Sandefjord

Sandefjord er en kommune og by som ligger i fylket Vestfold og Telemark. Med sine 44 976 innbyggere er kommunen den mest folkerike i fylket. Historisk sett er byen kjent for kjemisk industri og sjøfart. I et stort sted som Sandefjord oppstår det en rekke tvister knyttet til Eiendomsrett. Vi har satt sammen en oversikt over det du trenger å vite.

Advokat for kjøp av bolig i Sandefjord

Har du har kjøpt en eiendom eller bolig med mangler? Da blir du nødt å reklamere til selger eller hans forsikringsselskap dersom han har tegnet eierskifteforsikring. Man kan ikke gjøre rettighetene gjeldende uten en slik reklamasjon. Vanlige feil og mangler knyttet til boligkjøp kan være arealsvikt, vannskader eller feil med det elektriske anlegget. Har du havnet i en slik situasjon, kan du ha krav på f.eks. prisavslag eller heving av avtalen. I slike saker inntrer det rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen – som er noe de fleste innehar. Det betyr at advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet, mens du kun dekker en relativt liten egenandel.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for håndverkertjeneste i Sandefjord

Sandefjord er en etter norsk standard stor by, og det er mye liv og aktivitet her. Dette gjelder også for håndverkerbransjen. Tvistene som oppstår i denne forbindelsen, knytter seg ofte til mangelfull ytelse fra en av partene. På forbrukersiden er det ofte tale om utestående betaling, på den andre siden er det ofte mangler ved håndverkerens ytelse i forhold til avtalen. Rettshjelpsdekning kan inntre dersom parten har innboforsikring.

Advokat for husleie i Sandefjord

Konflikter om husleie omhandler som regel en mangelfull ytelse fra den ene parten i avtaleforholdet. Eksempler er ubetalt leie, eller at boligen har andre egenskaper enn avtalen sier.I et avtaleforhold er kontrakten kjernen. Dersom ikke utarbeides på riktig vis, kan dette medføre store problemer. Særlig i et tøft leiemarked som Sandefjord. Vi hører ofte om utleiere som opererer langt utenfor lovens rammer, og nesten like ofte slipper de unna med det. For å bidra med det vi kan, har vi laget det vi anser som en balansert og rimelig standardkontrakt for leie av bosted.

Standardkontrakt for Husleie

 

Advokat for naborett i Sandefjord

Særlig støy lager ofte problemer i naboforhold. Innbyggerne i Sandefjord er glade i musikk på lik linje med resten av landet – også etter klokken 23 på hverdager. Dersom du frusterer deg over en nabo, kan det lønne seg å benytte juridisk hjelp. Det er mange advokater som jobber i Sandefjord og har god kjennskap til nabolovens regler. Rettshjelpsdekning kan inntre dersom forsikringen åpner for det.

 

Advokat for ekspropriasjon, veirett m.m. i Sandefjord

Saker som reguleres av blant annet servituttloven, gjerdeloven og jordskifteloven anbefaler vi bruk av juridisk kompetanse, da denne jussen er mer komplekse enn hva for eksempel husleierett er. Det finnes advokater som har kunnskap og erfaring. Flere av disse kan også ta saker i Sandefjord.

 

Plan og bygningsmyndighetene i Sandefjord

Vil du bygge et naust eller en garasje? I så fall kreves godkjennelse fra plan- og bygningsmyndighetene. Informasjon om søknaden kan du finne på kommunens hjemmesider.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Verneting for alminnelige eiendomstvister knyttet til kjøp og salg av eiendom, leieavtaler, håndverkertvister og uenigheter mellom naboer er Vestfold tingrett (tidligere Sandefjord tingrett). Du kan finne oppdatert kontaktinfromasjon og mer informasjon om tingretten på dens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Den aktuelle domstolen for førstebehandling av saker som handler om ekspropriasjon, vei, og servitutter er Vestfold jordskifterett. Kontaktinformasjonen kan du se under.

Vestfold Jordskifterett
Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg
telefon: 33 20 11 10

Eiendomsadvokater i Sandefjord

Det finnes en rekke dyktige advokater i Sandefjord, og flere av disse jobber med eiendomsrett. Eksempler er Advokathuset Sandefjord, og Skaun Advokatfirma.

Rull til toppen