Sameie

Sameie

Sameie foreligger når to eller flere eier noe sammen. Sameie reguleres av sameieloven. Rettstillingen knytter seg til selve eiendomsretten, og ikke bruksretten. Dette innebærer at det er eiendomsretten som en delt. Et eksempel kan være en fast eiendom som er i sameie mellom flere. Selv om hver sameier bare eier en prosentdel av eiendommen, kan hver av dem like fullt kunne bruke hele eiendommen. Det kan opprettes sameie både som  fysiske og juridiske (det vil si selskaper, foreninger mv) personer. Sameieobjektet kan også være én ting, flere ting eller en formuesmasse.


Du kan lese mer om sameie her. 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen