Sameie - Eiendomsrett.no®
Sameie

Sameie

Sameie foreligger når to eller flere eier noe sammen. Sameie reguleres av sameieloven. Rettstillingen knytter seg til selve eiendomsretten, og ikke bruksretten. Dette innebærer at det er eiendomsretten som en delt. Et eksempel kan være en fast eiendom som er i sameie mellom flere. Selv om hver sameier bare eier en prosentdel av eiendommen, kan hver av dem like fullt kunne bruke hele eiendommen. Det kan opprettes sameie både som  fysiske og juridiske (det vil si selskaper, foreninger mv) personer. Sameieobjektet kan også være én ting, flere ting eller en formuesmasse.


Du kan lese mer om sameie her. 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen