Eiendomsadvokat i Rjukan - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Rjukan

Eiendomsadvokat i Rjukan

Rjukan er en liten by med 3 100 innbyggere, og ases for å være administrasjonssenteret til Tinn kommune. Vi har laget en oversikt over advokater som kan hjelpe deg med eiendomsrett i Rjukan, og videre litt om tvistene som ofte oppstår i byen.

 

Endringer i avhendingsloven

Advokat for kjøp av bolig i Rjukan

Konflikter knyttet til kjøp av bolig blir dessverre bare vanligere og vanligere. Ofte er dette grunnet manglende opplysninger, eller mangler ved eiendommen for øvrig. Hvis man ønsker å reklamere på et boligkjøp, er det veldig viktig å overholde den lovregulerte tidsfristen. Dersom du har innboforsikring vil du få rettshjelpsdekning hvis du skulle havne opp i en sak som dette.

 

Advokat for husleie i Rjukan

Husleiesaker oppstår i økende grad. Ofte bygger konflikten på uenighet ved tilbakelevering av husrommet. Dette kan være at utleier mener husrommet er levert tilbake i dårligere stand enn avtalt. Disse sakene er ofte belastende for alle partene. Det kan lønne seg å benytte seg av juridisk kompetanse dersom man føler seg usikker.

 

Advokat Håndverkertjenester i Rjukan

Håndverkertjenester medfører noen ganger konflikter, og av og til også rettsaker. Ofte er dette grunnet en forsinkelse eller en annen mangel. Det rettslige grunnlaget for å løse spørsmålene er håndverkertjenesteloven. Innboforsikring kan sikre rettshjelpsedekning i sakene

 

Advokat naborett i Rjukan

Gjennom et langt livsløp er det ikke uvanelig å havne i en nabkrangel. Dette knytter seg typisk til støynivå eller forhold på tomtegrensene. Det primære rettsgrunnlaget for å løse tvstene er naboloven.

 

Advokat  ekspropriasjon, veirett og servitutter i Rjukan

Dersom man havner i saker som dette vil ofte sakens natur gjøre det nødvendig å bruke advokat. Dersom saken handler om ekspropriasjon dekkes kostnadene av eksproprianten. Disse sakene avgjøres i jordskifteretten.

 

Plan og bygningsmyndighetene i kommune i Rjukan

Oppføring av tilbygg som for eksempel garasje eller naust krever tillatelse fra de lokale Plan- og bygningsmyndighetene. Nødvendig og oppdatert informasjon om kontakt og søknad kan du finne på kommunens hjemmesider.

Domstoler i Rjukan

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for eiendomsrettslige saker som omhandler leie, kjøp og salg av bolig, håndverkerkonflikter og naborett er Aust-Telemark tingrett. Ytterligere info finnes på domstolens nettside.

 

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for ekspropriasjon, servitutter og veirett er Øvre-Telemark jordskifterett. Kontaktinformasjon finner du under.

Øvre-Telemark jordskifterett

Eiendomsadvokater i Rjukan

Det er flere advokater som kan ta eiendomssaker i Rjukan. Blant annet Advokat Øivind Rogne Olsen.

Rull til toppen