Rettsvern - Eiendomsrett.no®
Rettsvern

Rettsvern

Rettsvern hindrer at tredjemenn kan ekstingvere (overta) en rett man selv har i et formuesgode. Sykkelen som A har solgt til B, kan altså ikke senere selges til C, slik at han overtar eiendomsretten til fortrengsel for B. Rettsvern forhindrer slike situasjoner. Fast eiendom oppnår rettsvern ved tinglysning i grunnboka, jf. tinglysningsloven §§ 20 flg.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen