Rente - Eiendomsrett.no®
Rente

Rente

Rente kan enkelt forklares som en kostnad ved å leie eller å være i besittelse av kapital. Renter kan også påløpe dersom man ikke oppfyller et pengekrav ved forfall, dette kalles en forsinkelsesrente. Renter er et virkemiddel som benyttes for å sikre kravshaver eller kapitaleieren at den reelle verdien ivaretas. Renter kan også betraktes som godtgjørelsen for å ha fått disponere over andres midler. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen