Reklamasjonsrett/krav

Reklamasjonsrett/krav er den rett kjøper/mottaker av en ytelse har overfor selger/leverandøren på grunn av mangler ved ytelsen. En slik rett forutsetter altså at det foreligger en mangel. Konkrete krav som kan gjøres gjeldende er retting/reparasjon/utbedring, tilbakehold av kjøpesummen, omlevering, erstatning, prisavslag og heving. De ulike beføyelsene vil fremgå av den konkrete loven som regulerer det aktuelle forholdet. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen