Reklamasjonsrett/krav - Eiendomsrett.no®
Hva er reklamasjonsrett/krav

Reklamasjonsrett/krav

Reklamasjonsrett/krav er den rett kjøper/mottaker av en ytelse har overfor selger/leverandøren på grunn av mangler ved ytelsen. En slik rett forutsetter altså at det foreligger en mangel. Konkrete krav som kan gjøres gjeldende er retting/reparasjon/utbedring, tilbakehold av kjøpesummen, omlevering, erstatning, prisavslag og heving. De ulike beføyelsene vil fremgå av den konkrete loven som regulerer det aktuelle forholdet. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen