Retten avviser prisavslag til tross for sopp - skummel presedens mener advokat - Eiendomsrett.no®
forsikringsselskap sopp prisavslag

Retten avviser prisavslag til tross for sopp – skummel presedens mener advokat

Ekteparet fra Sør-Varanger kjøpte boligen i 2018 for 4,3 millioner. Året etter gikk de til retten etter å ha oppdaget funn av store sopp-og råteskader, skriver Kirkenes By.

Tvisten endte i retten, der kravet om prisavslag på 445 000 kroner ikke fikk støtte.

Endringer i avhendingsloven

Boligen ble kjøpt «Som den er», en klausul som innebærer at kjøper tar alminnelige forbehold om skjulte mangler på boligen.

Da paret skulle heve taket på boligen avdekket de betydelige sopp- og råteskader i takkonstruksjonen. De mente at dette var en uoppdaget feil og krevde et prisavslag.

Selgers forsikringsselskap avviste kravet og mente at boligens alder gjorde at skadene var en mangel man måtte regne med.

Norsk Hussopp forsikring konkluderte med at årsaken til sopp- og råteproblemet var at konstruksjonsfeil etter en utbedring gjorde luftingen minimal. Denne utbedringen skjedde på 80-tallet og skadene hadde derfor utviklet seg over 35 år.

Siden paret bare hadde bodd i boligen i ett år hadde vedkommende ingen skyld i skaden, og begge parter var enige om at mangelen var skjult for kjøperne.

Da avslaget var et faktum valgte ekteparet å stevne selger for tingretten. De tapte denne saken og ble ilagt saksomkostninger for 127 000 kroner.

Paret ga seg ikke og tok saken videre til lagmannsretten, men denne valgte å forkaste anken. Grunnen var at retten kom frem til at selger ikke hadde misligholdt opplysningsplikten.

I dommen står det at nå boligen blir solgt som den er, så frafaller ansvaret for feil og mangler på selger. Kjøper blir da den som blir sittende med risikoen.  Men det er også slik at kjøper kan hevde at det er en mangel om boligen er i verre stand enn det som kan forventes fra opplyst informasjon og omstendighetene rundt kjøpet.  Dette ble diskutert og lagmannsretten kom frem til at kjøperne burde være klar over at en 70 år gammel bolig ville kreve vedlikehold, deriblant bytte av tak. Det ble også påpekt at selger hadde opplyst om lekkasjer i taket uten kjent årsak i egenerklæringen.

Selger hevder også at selv om det var tørt under selve inspeksjonspunktet, så kunne det observeres en tørket vannstripe. Dette mener selger at kunne vitne om en ventilering som ikke var optimal. Dette legger også lagmannsretten til grunnlag for at kjøper var klar over at et kostnad til taket kunne forekomme.

Lagmannsretten slår fast i dommen at:

«Boligen framstår da ikke i vesentlig dårligere stand enn det (kjøper) hadde grunn til å regne med selv om mangelen ved taket skyldes en konstruksjonsfeil. Anførselen om at taket mest sannsynlig ville vært intakt dersom loftet ikke hadde blitt ominnredet kan heller ikke føre fram. Med de alminnelige levetidsbetraktninger som slår inn tilsier det at det er høyst påregnelig for (kjøperne) når de kjøpte eiendommen at det måtte gjøres noe med taket, uavhengig av årsaken,» slår lagmannsretten fast i dommen.

I tillegg til at anken da ble forkastet måtte kjøper betale selger 105 635 kroner i saksomkostninger.

I følge ekteparets advokat, Bjørn Arne Jakobsen, er de ikke enig i utfallet.

– Konsekvensen av denne dommen er at kjøpere vil måtte forvente at det skal være konstruksjonsfeil på eldre boliger, Dersom den ikke ankes, så vil denne dommen bli stående, og vil bli brukt av forsikringsselskapet ved andre saker. Derfor vil det i sin alminnelighet være av prinsipiell viktighet å få dette spørsmålet avklart i høyesterett, sier Jakobsen til Kirkenes By

Det er enda usikkert om kjøperne vil ta saken videre til høyesterett.       –

– Vi konstaterer at vi vant denne saken, slik vi også gjorde i tingretten. Saksøkerne må her selv svare på hvorfor de har vært uenige i dommen. Her dreier det seg om et gammelt hustak som krever utbedringer, noe som ikke er klientens feil eller ansvar. Det er vår oppfatning at utgangspunktet for saken er at boligen er gammel, noe kjøper visste på kjøpstidspunktet, forteller Stian Bones, fagsjef i selger forsikringsselskap Protector Forsikring ASA.

Han bekrefter at slike saker ikke er uvanlige, og at slike skjulte mangler er vanskelige å forsikre seg mot fra selgers side.

Du kan lese mer om fuktskader og råteskader her

Bones anbefaler å alle boligkjøpere å tegne eierskifteforsikring, siden det alltid vil være en risiko for at det eksiserter mangler som ingen har oppdaget.

– Dersom ikke kjøper hadde hatt eierskifteforsikring, ville han selv sittet med ansvaret og risikoen. For alle som lever i slike konflikter over lengre tid, er det selvsagt ikke noe hyggelig. Jeg kan på generelt grunnlag si at det er tøft å ha en slik prosess gående, avslutter han.

Rull til toppen