Ransakelse

Ransakelse

En ransakelse innebærer at en bolig, et rom eller en person blir undersøkt av offentlig myndighet, eksempelvis politiet. Formålet med et slikt inngrep er å se etter bevis eller andre ting som kan beslaglegges. Ransaking kan kun skje på visse vilkår: det kreves normalt skjellig grunn til mistanke. Straffeprosessloven er det relevante regelverket i denne sammenheng.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen