Kjøper fikk ikke prisavslag til tross for mus i bolig - Eiendomsrett.no®
mus i bolig

Kjøper fikk ikke prisavslag til tross for mus i bolig

E24 skrev tidligere i år om en skrev tidligere i år om en boligkjøper som fikk seg en ubehagelig overraskelse etter boligkjøp.

Kjøper ga fem millioner for eneboligen  i Ålesund i 2018. Vedkommende gjorde en ubehagelig oppdagelse da han skulle åpnet konstruksjonen for å skifte ut en vask.

Endringer i avhendingsloven

Bak konstruksjonen lå det rester etter rotter i form av kadavre og avføring. I tillegg var det også hønsenetting og rotteåte tilstede.


 

Selger fikk medhold

Kjøperen fremsatte krav om prisavslag på 141.676 kroner, samt forsinkelsesrenter, til selgerens forsikringsselskap, der vedkommende hadde  boligselgerforsikring, forteller E24.

Saken havnet til slutt hos Finansklagenemnda, som enstemmig ga boligselgeren medhold i spørsmålet om selgeren hadde opprettholdt opplysningsplikten.

Selgeren hevdet at det ikke var blitt satt opp noen åtestasjon, og at det ikke var kjent at det var rotter i boligen.

Forsikringsselskapet avslo dermed kravet til kjøper.

 

Kun en mus for mange år siden

I følge Finansklagenemda sin avgjørelse så har selger kun «kjent til ett tilfelle hvor en mus kom inn i boligen en sommerdag for rundt 15 år siden, og selger hadde i den forbindelse montert hønsenetting på ventilene som et forebyggende tiltak», forteller E24.

I følge selgeren, som var eier av boligen i 41 år, har vedkommende ikke hørt krafselyder eller observert noe som kunne tilsvare at det var rotteinvasjonen i boligen.

Det eneste selger hadde oppført som skade i selverklæringskjemaet var diverse råteskader som ble utbredet i 2017.

I etterkant av boligkjøpet var et skadedyrfirma på befaring. De fant ingen tegn på levende rotter i boligen. Det ble notert at det var tydelig at tidligere huseier har gjort tiltak mot skadedyr, som gnagere.

Vanskelig å kontrollere om opplysninger har blitt holdt tilbake

Finansklagenemda mener at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at selgeren hadde kjennskap til rotteproblemet. De skriver videre i avgjørelsen at det ikke «foreligger klare bevismessige holdepunkter for at selger også har kjent til selve mangelsforholdet».

«På bakgrunn av selgers eiertid på 41 år samt de fremlagte opplysningene i saken om funn av hønsenetting i ventilene i kjelleren og en åtestasjon med aktiv åte i et skap på vaskerommet, anser nemnda det lite troverdig at selger ikke skal ha kjent til disse tiltakene», heter det i avgjørelsen.

Nemnda mener også at det er vanskelig  å vurdere hvorvidt opplysninger er holdt tilbake basert på dokumentene i saken, og konkluderer med at det ikke er noe mangel «utelukkende på grunn av den ene musen selger har erkjent å ha observert for mange år siden», forteller E24.

Rull til toppen